İşletme Lisansları

İşletme Lisansları

  • Ömrünü Tamamlamış Araç İşletme Lisansı
  • Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı
  • Ambalaj Atığı Toplama – Ayırma Lisansı
  • Tanker Temizleme Lisansı
  • Hurda Metal İşletme Lisansı
  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşletme
  • Atık Kabul Tesisi Lisansı