ÇED Raporu

Faaliyetin ÇED Yönetmeliğince değerlendirilmesi ve yönetmeliklerdeki yerine göre ÇED Raporu, yatırıma ve Çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adımdır.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Nedir?

Planlanan herhangi bir projenin ya da faaliyetin, gerçekleşmeden önce çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ile gerekli önlemlerin alınarak, kontrol edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

ÇED Yönetmeliği ilk olarak 07/02/1993 tarihinde yayımlanmış olup, yapılan son değişiklik ile 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe dahil olan faaliyetler Ek-1 listesi ve Ek-2 listesi olarak belirlenmiştir.

Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Yönetmelik faaliyet listesinde yer almayan projeler için ÇED Kapsam Dışı Görüşü alınması gerekir.

Çed Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması.

ÇED Yönetmeliği’nin,Ek-I Listesinde (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler) belirtilen faaliyetler için hazırlanacak ÇED raporu sonucu “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Olumlu” kararı alınır.
Ek-2 Listesinde (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler) belirtilen faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyası sonucu “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Gerekli Değildir” kararı alınır.
ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kurum / kuruluşlar tarafından hazırlanmalıdır.
Başvurular T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne yapılmaktadır.

ÇED Görüşü Alınması.

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kalan faaliyetler için Bakanlık veya illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dilekçe ile muafiyet başvuru dosyası (proje anlatımı, iş akım şeması vb.) sunularak ÇED Kapsam dışı yazısı alınır.
Kapsam dışı olarak değerlendirilen faaliyetler için kapasite artışı ve/veya genişletilmesi durumunda, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte yeniden başvurusu yapılır.