Grup Şirketlerimiz

Grup Şirketlerimiz

Marçev

Kuruluşların baca gazı analizi, toz ölçümü , gürültü ölçümü gibi çevresel analizlerini yapan ve aynı zamanda; kaldırma ekipmanları (3 ayda bir yapılması gerekli olan vinç, caraskal, forklift, vb), basınçlı ekipmanlarının (yılda bir erekyapılması gli olan kompresör , buhar kazanı vb) periyodik muayenelerini yapan, işçilerin kişisel maruziyet ölçümlerini gerçekleştiren TÜRKAK’tan akredite bir ölçüm ve laboratuvar firmasıdır.

Arçev

Çevre İzni/Çevre Danışmanlığı, Çed Görüşünün Alınması /Çed Raporlarının Hazırlanması, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Atık Su Arıtma, Arıtma tesisi İşletmeciliği, GSM ruhsatları/İzinleri, Madencilik faaliyetleri konularında, Deneyimli ve Uzman mühendis kadrosu ile sizlere hizmet sunabilmeyi arzu ettiğimizi bilmenizi isteriz.

Kale OSGB

Risk Analizi,İSG Eğitimi,Patlamadan Koruma Dökümanı,Acil Durum Planı,İSG Uzmanı,İş Yeri Hekimi,Hemşire ve Sağlık Personeli,Sağlık Tarama Hizmeti ile firmanızın yanındayız.