Gündem

E-izin başvuruları nasıl yapılır?

E-izin başvuruları nasıl yapılır? Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. -Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. -Geçici faaliyet belgesi
Oku

2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (Tebliğ No:2014/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Ka
Oku

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 Döner Sermaye Birim Fiyatları yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 Döner Sermaye Birim Fiyatları yayınlandı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014 yılı için geçerli döner sermaye birim fiyatlarını web sitesi üzerinden yayınladı. Fiyatların yer aldığı sayfaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Oku

Tesis Uygunluk Başvurusunda Aranacak Şartlar

Tesis Uygunluk Başvurusunda Aranacak Şartlar Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik Ek-1 ve Ek-2'de yeralan çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi olan işletme ve tesislerin uygunluk başvurusunda aranacak şartlar için aşağıdaki dosyalara göz atabilirsiniz. Çevre İzni Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Esaslar Çevresel Gürültüye Yönelik Değerl
Oku

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı 12.11.2010 tarih 27757 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Çevre Görevlileri ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik’e ilişkin uygulamada yaşanılan sorunlar, çevre görevlilerinin iş ve işlemlerinde çevre mevzuatı başta olmak üzere tespit edilen aksaklıklar, çevre görevlileri tarafından yapılan Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin/Lisans başvuruların
Oku

Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Yönetmeliği yayımlandı

Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Yönetmeliği yayımlandı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 3 Ekim 2013 tarih 28784 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kaynak
Oku

Geçici Faaliyet Belgesi Almayan İşletmeler ile İlgili Duyuru

Geçici Faaliyet Belgesi Almayan İşletmeler ile İlgili Duyuru Bakanlığımız tarafından, Çevre İzni olmadan faaliyet gösteren mevcut işletmelere izin işlemlerini tamamlamak üzere 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan işletmelere idari yaptırım kararı uygulanmayacak olup, bu tarihten sonra izni olmadan çalıştığı tespit edilen işletmelere para cezası ve faaliyet durdurmaları içeren idari yaptır
Oku

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 Yılı Birim Fiyat Listesi Yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 Yılı Birim Fiyat Listesi Yayınlandı. www.csb.gov.tr/gm/donersermaye/index.php 
Oku

WEB Sitemiz Yenilendi!

WEB Sitemiz Yenilendi!
Oku

Çevre Görevlisi Eğitimi Düzenlenecektir

Çevre Görevlisi Eğitimi Düzenlenecektir  ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEKTİR   21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 16 ncı maddeleri kapsamında çevre görevlisi belgesi almak isteyenler kişiler için 03-09 Nisan 2014 tarihlerinde “Çe
Oku

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!   11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292   TEBLİĞ   Çevre ve Ş
Oku