Tesis Uygunluk Başvurusunda Aranacak Şartlar

Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik Ek-1 ve Ek-2'de yeralan çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi olan işletme ve tesislerin uygunluk başvurusunda aranacak şartlar için aşağıdaki dosyalara göz atabilirsiniz.

Çevre İzni Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Esaslar

Çevresel Gürültüye Yönelik Değerlendirme