Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Yönetmeliği yayımlandı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 3 Ekim 2013 tarih 28784 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kaynak